Frälsegården

1813-1824
Detta torp finns inte med i torpinventeringen, uppgiften kommer från husförhörslängd.

Dräng Petter Persson f. 1781-12-21 i Svanshals. Gift med
piga Stina Persdotter f. 1787-07-25

Barn: Peter f 1815-05-19

Paret kom från Rök 1813. Familjen bodde här t o m 1824. Efter det datumet går det inte att finna familjen f n.

Personer:
Stina Persdotter (Född: 1787-07-25)
Petter Persson (Född: 1781-12-21)
Peter Pettersson (Född: 1815-05-19)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Vanligt torp)

Taggar: Hallberga Frälse

Källa: Husförhörslängd