Frans Johansson på Klintagården, Stavreberg

Frans Johansson på Klintagården samt hans döttrar Hilma och Maria. Framför dem i gräset sitter troligen två barnbarn till Frans, Astrid och Anna.

Artiklar:
Stavreberg - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Personer

Källor: Arne Ivarsson och Yngve Karlsson