Skidstugan Skönatorpet.

Ett mindre hus byggdes 1971. !982-83 lägges ett eljusspår, sedan bygges en större skidstuga 1990.

Socken: Ödeshög

Period: 1980-tal

Kategorier: Föreningar och Föreningsliv

Källa: Frans Söderbäck