Rasta Rök

Bensinstation och restaurang vid Hejla, Ödeshög. Stängdes när E4:an lades om.

Socken: Rök

Period: 1980-tal

Kategorier: Byggnader, Samhälle och Verksamhet

Källa: Gregers samlingar