Simskoleavslutning i Lorasjön

Från vänster, Kerstin Karlsson (Näfsta) Gullvi Alden (Hejla), 3. Lisbet Blomberg 4. Berit Andersson nr 5 Gun-Britt/ Gunborg Gomér Kamphemmet.

Socken: Rök

Kategorier: Händelser, Skolor och Verksamhet

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening