Gränssten emellan Östergötland-Småland 21:G1

Stenen står vid gränsen till Småland vid Klevabäcken "Bäckoset". Årtal okänt.

Socken: Ödeshög

Kategori: Fornlämningar (Gränsstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg