Mossebo

Mossebo hållplats på mossen, nedanför Ombergs affär. Den låg till höger om vägen strax efter när man kört över ån, från Omberg sett.
Edvin Eldh och dottern Monica 1950.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1950-tal

Kategorier: Kommunikation och Personer

Källa: Gregers samlingar