Otto Frödin och Bengt Frödin i Alvastra

Bengt Frödin till vänster Otto Frödin på stegen ca 1929-31

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1920-tal och 1930-tal

Kategorier: Fornlämningar, Händelser och Personer

Källa: Gregers samlingar