Vivo-Hallen

Vivo-hallen låg där Energihuset finns idag på Nygatan 4. Vivo-hallen lade ner årsskiftet 1988-89 och i februari 1989 flyttade Konsum in i Vivo-hallens tidigare lokaler.

Socken: Ödeshög

Period: 1980-tal

Kategorier: Verksamhet och Byggnader (Affärsbyggnad, Anläggning)

Källa: Gregers samlingar

ocr