Grönsäll-stugan, Rabbistan

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

,. M5. › r. , 7 \_ z/ 1/ 41 Wed/?W621 x/áo,