Gruppbild från Anna Larssons 90-årsdag i Stenkilsby

Anna Larssons f. Jonssons 90-årsdag
18 Juni 1937 i Stenkilsby.
Bakre raden från vänster:
Kyrkoherde och fru Magnusson
Simon Andersson (Lyckan)
Emil Carlsson (Stenkilsby)
Anna Carlsson
Helga+Gunnar Gladh (Stenkilsby)
Lydia+Carl (Lyckan)
Teodor Carlsson (Stenkilsby granngård)
Konrad Eklöf, arrendator på gården.

Mellersta raden från vänster:
Hedda Andersson
Erik + Siri Stenkil
Oskar + Katarina Karlsson
Hilma Eklöf
Birger Carlsson (Stenkilsby Granngård)

Sittande från vänster:
Ellen Larsson (dotter)
Anna Larsson
Ebba Larsson (dotter)
Alicia Eriksson och Erik Arnell (syskon och kusiner till Anna)

Sittande på marken
Anders Fogelfors - dotterson

Socken: Stora Åby

Period: 1930-tal

Kategorier: Gårdar, Händelser och Personer

Källa: Margareta Stenkil / Henry Sjöstrand