Grusvägen från Stava mot Munkeryd

Grusvägen mot Munkeryd, ungefär där motorvägen går idag. På bilden sysns Stig Ivarsson och Göran Andersson, båda från Munkeryd. Fotot från omkring år 1955.

Artiklar:
Stava - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Kommunikation, Natur (Holaveden) och Personer

Källa: Arne Ivarsson