Gustaf Andersson Lönebostället

Gustaf Andersson Lönebostället Svanshals, plöjer åkrarna.

Period: 1920-tal

Kategorier: Gårdar och Personer

Källa: Agneta Widén, Rök - Svanshals byalag, Historiegruppen

Gustaf andersson lonebostallet