Häggestad traktorhyttfabrik

En uppackningsbuss bygg på Ford av Häggestad traktorhyttfabrik, ägare var Egon Karlsson.
Vallbylund 1:16. Den fanns där fram till mitten av 1960 - talet då den brann ner.

Socken: Heda

Period: 1950-tal

Kategorier: Fordon och Verksamhet

Källa: Lennart Karlsson

ocr
Haggestad traktorhyttfabrik