Halleberg

1884-1885 Bodde Arb. Magnus Peter Månsson f. 1835-10-16 i Tjärstad. Gift 1878-04-22 med Matilda Johansdotter f. 1841-12-18 i Allhelgona. Familjen flyttade hit 1884-11-11 och till Skogstorpet 1885-11-11.

1885-1886 Bodde Arb. Axel Napoleon Lindgren f. 1847-07-19 i Trehörna. Gift 1874-04-25 med Sofia Josefina Gustafsson f. 1853-09-07 i Stora Åby, död 1886-04-06. Barn: Axel Robert f. 1880-03-22 i Svanshals. Familjen kom från Kyleberg 1885-11-10 och flyttade 1886-11-09 till Dalbobeta och därefter till Stora Åby 1887-11-01.

Siste brukaren av torpet var August Jonsson f. 1843-02-20 i Appuna, död 1911-02-04, Gift 1867-11-29 med Carolina Karlsdotter f. 1846-07-03 i Harstad. Enligt alla husförh.l heter hustrun endast Carolina Carlsdotter. Senare i husförhörs.l och församlingsbok i Svanshals står det Hulda Karolina Karlsson. Makarna inflyttade 1890-11-14.
Familjen bodde tidigare på Gatutorpet, Stora Kullen från 1886-11-10. De kom från Appuna. Där bodde deras son Karl August Jonsson f. 1868-01-08 i Rinna.
Sonen flyttade till Öfverby Mellangård 1888-11-13 där han gifte sig med Augusta Wilhelmina Karlsson f. 1868-09-03 i Svanshals, de fick en dotter Eda Maria f. 1890-07-17 i Svanshals.

Carolina flyttade från Halleberg 1915. Sömmerskan Klara Alfrida Pettersson f. 1878 friköpte husen 1917. Ernst Hjalmar Karlsson löste tomtmarken enl. ensittarlagen år 1934 (St Kullen 3:7). Torpet upphörde pga friköp år 1917. Används numera som fritidshus. Torpet är beläget utmed Kullagatan.

Personer:
Sofia Josefina Gustafsson (Född: 1853-09-07 död: 1886-04-06)
Mathilda Johansdotter (Född: 1841-12-18)
August Jonsson (Född: 1843-02-20 död: 1911-02-04)
Carolina Karlsdotter (Född: 1846-07-03)
Axel Napoleon Lindgren (Född: 1847-07-19)
Axel Robert Lindgren (Född: 1880-03-22)
Magnus Peter Månsson (Född: 1835-10-16)
Klara Alfrida Pettersson (Född: 1878)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Stora Kullen

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990