Hallstenen 21/H

Står längs med gamla R1 vid Stava.
För Löitnanten G.C. Hall är jag rest. År 1859 af denna Wäg.Banas arbetare till framtida minne.

Socken: Ödeshög

Period: 1850-tal

Kategori: Fornlämningar (Minnesstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg