Handelsman Johanna och 1800-talet

En sammanställning och kartläggning av handelsman Johannas liv, samt hur samhället såg ut då.

PDF: Handelsman Johanna

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Levnadsöden, Näringsliv och Personberättelser

Taggar: Ödeshög

Källa: Sammanställd av Roland Hagberg

2506