Harvning med traktor, Kyleberg

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

drivcs jordbtukcl enligt de mudcrnasle maodcn och vid de skönt gårdarna har man Allmänt börjat *m den levande arbetskraften med motorn ÖSTERGÖTLAND 51 STF