Hästholmens Skjutplats 1920- 1990

Hästholmens Skjutplats 1920- 1990. Mayrhofer, kompendium sammanställd nov. 1998,
finns tillgänglig i lokalhistoriska rummet.

PDF: Hästholmens Skjutplats 1920- 1990

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategorier: Militär, Natur och Näringsliv

Taggar: Hästholmen, Omberg, Västra Tollstad och Vättern

Källa: Mayrhofer, kompendium sammanställd nov. 1998.

730