Hästholmens Västergård

Ellen Key bodde tillfälligt på Västergården!

Under byggnadstiden bosatte hon sig å Hästholmens Västergård den
15 april-15 oktober 1910 för att vara så nära sitt bygge som möjligt,
och där hon rakt över viken kunde följa arbetenas fortskridande å sitt
blivande hem.

Under tiden i Hästholmen skaffade Ellen sin sedan under åren så kära
hund, St. Bernhardsvalpen, som erhöll namnet Wild, och skriver Ellen:
"Han är så vacker och klok, och mitt bygge är jag lycklig åt, det blir så vackert och ändamålsenligt. Stora famnen, himlen strålar med en blåhet
utan moln, Wettern är blå som en italiensk sjö, mitt tak täckes med silfvergrågrön
skiffer, min hund, gudaskön St. Bernhard , får cognac mot valpsjuka,
livet är skönt".

Söndagen den 11 december 1910, Ellens födelsedag, flyttade hon in i sitt nya hem Strand.

Källa: Boken ”I Rökstenens bygd”

Socken: Västra Tollstad

Period: 1910-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Personer

Källor: "I Rökstenens bygd" och Bengt-Göran Wissman