Heda kyrka

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

› gå 4 _ 7 V Hada kyrka. ainovalven, . 7 V "...132".