Häggestad 5:7 (Gregårds kvarn)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Häggestad 5:7 ( Gregårds kvarn) Pdf

Socken: Heda

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

627