Isberga Västergård 2:7 & 2:8

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Isberga Västergård 2:7 & 2:8

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Heda 1979 och Östergötlands länsmuseum

795