Jussberg Mellangård 3:14

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Jussberg Mellangård 3:14 Pdf

Socken: Heda

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Heda 1979 och Östergötlands länsmuseum

815