Heden Thoregård

1875-1893

Arbetaren Karl Gustaf Häll f. 1827-03-13 i Svanshals, död 1892-01-28.
Gift1860-06-01 med
Anna Margareta Adamsdotter f. 1835-03-08 i Svanshals.

Barn:
Augusta Wilhelmina f. 1861-04-19, död 1863-12-28
Johan Ernst f. 1866-07-28. Flyttade till Herrestad 1884-10-27.
August Ferdinand f. 1869-09-13. Flyttade till Glänås Frälseg. 1886-11-17.
Oskar Ivan f. 1877-04-14, död 1880-10-06

Alla barn födda i Svanshals. Efternamn Häll.

Familjen kom från Svanshals Thoregård Rusthåll 1 mtl Nr 3, 1873-11-18, sid 100.
Tidigare bodde de i ett annat torp under Thoregård från 1860-1873. Det är troligt
att de flyttade till ytterligare ett annat torp under Thoregård någon gång omkring
1875. Det kan vara detta torp. Det är osäkert.

Enligt torpinventeringen finns ett till torp, Nr 73, där familjen bodde. Det torpet hette också Heden och tillhörde Thoregård. Det kanske var flera torp under Heden. Det var kanske till detta torp familjen flyttade 1875.

Familjen skrivs på båda torpen.

Personer:
Anna Margareta Adamsdotter (Född: 1835-03-08)
August Ferdinand Häll (Född: 1869-09-13)
Johan Ernst Häll (Född: 1866-07-28)
Karl Gustaf Häll (Född: 1827-03-13 död: 1892-01-28)
Oskar Ivan Häll (Född: 1877-04-14 död: 1880-10-06)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Svanshals Thoregård

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990