Hembygden 3 (Ödeshög Klockaregård 3:36) (Södra Vägen 57) (Villa lugn)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Hembygden 3 (Villa Lugn

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

563