Högbo

1861-1908-

Torpare Carl Johan Adolfsson f. 1836-08-01 i Askeryd, död 1869-01-11.
Han kom till socknen från Harstad 1858.
Gift 1859-10-09 med
Maria Charlotta Blavier f. 1834-11-27 i Heda.
Familjen kom från Glänås Kronogård 1861.

Barn:
Johan Alfred f. 1860-12-16, död 1862-06-06
Mathilda Josefina f. 1864-01-02
Emma Charlotta f. 1867-03-10

Hustruns oäkta son efter mannens död:
Frans Gustaf f. 1874-04-03, död 1874-07-26 i kikhosta.
Barnen födda i Svanshals. Efternamn Johansson, Johansdotter.
Vad gäller Frans Gustaf
har det antagits att han hade efternamn Johansson.

1875-1908
Siste brukaren av torpet var

Arbetaren Johan Fredrik Haddorff Blomström f. 1825-04-25 i Tirserum,
död 1897-07-29 i reumatisk värk.
Han kom hit från Skärkind 1875-11-24.
Gift 1877-08-07 med
Maria Charlotta Blavier f. 1834-11-27 i Heda, död 1908-02-26.

Hustruns barn:
Mathilda Josefina f. 1864-01-02
Emma Charlotta f. 1867-03-10

Gemensamma barn:
Johan Albin f. 1876-01-02
Pontus Fredrik f. 1878-12-07, död 1881-01-15 i halssjukdom.
Barnen födda i Svanshals och med efternamn Blomström.

Anteckning om att Emma Charlotta vistades i Mjölby under tiden 1875-1879. Hon
flyttade till Linköping 1889-10-24. Hon återkom tydligen senare, se nedan.

Matilda Josefina flyttade till sid 143, Särtzöga Rusthåll, 1879-11-04.

Johan Albin flyttade 1890-10-24 till Kärr
och därifrån till Särtzöga Rusthåll 1891-11-07
och ytterligare till Kumla 1893-10-30.

I församlingsbok 1900 står Maria Charlotta och dottern Matilda Josefina skrivna här.
Men det är antecknat att det är en backstuga.

Efter Maria Charlottas död 1908 har ingen varit skriven på torpet varför det troligen revs därefter. Torpet låg troligen på "Heden" tillhörigt Särtzhöga nära Valla Krongård.

Personer:
Carl Johan Adolfsson (Född: 1836-08-01 död: 1869-01-11)
Maria Charlotta Blavier (Född: 1834-11-27 död: 1908-02-26)
Johan Albin Blomström (Född: 1876-01-02)
Pontus Fredrik Blomström (Född: 1878-12-07 död: 1881-01-15)
Johan Fredrik Haddorff Blomström (Född: 1825-04-25 död: 1897-07-29)
Emma CHarlotta Johansdotter (Född: 1867-03-10)
Matilda Josefina Johansdotter (Född: 1864-01-02 död: 1911-11-10)
Frans Gustaf Johansson (Född: 1874-04-03 död: 1874-07-26)
Johan Alfred Johansson (Född: 1860-12-16 död: 1862-06-06)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Särtzöga Skattegård

Källor: Dödslängd, Husförhörslängd och Torpinventering 1990