Geometrisk jordebok över Ödeshögs socken 1639-41

Geometrisk jordebok över Ödeshögs socken 1639-41
Rumsliga föreställningar speglade i en karta
.................................................................
Geometric Land Book of Ödeshög Parish 1639-41
Consepts of Space Reflected in a Map
.................................................................
C-uppsats 1998 av Charlotta Ekman
Handledare: Dick Harrison
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för TEMA
Det kulturella arvet

PDF: Geometrisk jordebok över Ödeshögs socken 1639-41

Socken: Ödeshög

Period: 1600-tal

Kategori: Samhällsvetenskap (Historia)

Taggar: Ödeshög

Källa: Uppsats av Charlotta Ekman

449