Svensk Lyrik

En dikt om Stocklycke äng som är skriven av Carl David af Wirsén ur "Svensk Lyrik från tiden efter 1860".

PDF: Svensk Lyrik

Socken: Övrigt

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Litteratur (Lyrik)

Källa: "Svensk Lyrik från tiden efter 1860"

1556