Östergård Österbo

Grenadiertorp Nr 58 Vadstena Kompani

1789-1810
Soldat Håkan Tockerstrand f. 1763-11-16 i Svanshals, död 1810.

Håkans föräldrar: Soldat Peter Tockerstrand och Henrietta Hansdotter på
Svanshals ägor.

Gift 1788 med
Maja Eriksdotter f. 1759-05-15 i Svanshals, död 1822-09-30.

Barn:
Anders f. 1791-11-19
Catharina f. 1795-05-09
Lena Maja f. 1798-02-09
Peter f. 1800-08-16

Barnen födda i Svanshals. Efternamn Håkansson, Håkansdt.

Familjen bodde här enl husförhör 1789, det går inte att få fram uppgifter när de flyttade hit eller när de flyttade härifrån. Det antas vara 1810 när Håkan avled.
Anteckning finns att Anders hade svag syn.

Familjen flyttade till ett torp, Hagen under Svanshals ägor troligen 1810.
Det finns ingen anteckning i dödsbok att Håkan avlidit 1810 men det står
antecknat när Maja Ersdotter avled 1822-09-30.

Boende: Enka Katrina Jönsdotter f. 1735-11-30 i Rök, död 1810-12-04.

1805-1815?

Lifgrenadier Lars Svanhals f. 1764-03-25 i Fogelås.
Gift 1787 med
Greta Eriksdotter f. 1763-07-23 i Rogslösa.
Han kom från Heda 1805 till torpet Östergård och båda kom från Rogslösa
till socknen 1788. Det står olika datum i husförhörslängderna när de kom till torpet.
Enligt födelsebok så var Lars Lifgrenadier på Svanshals när dottern Katrina föddes
1791. Det framgår inte om den föregående grenadieren också bodde kvar, men det
verkar så. Kanske fanns det två stugor som tillhörde nr 58.

Barn:
Maja Stina Larsdotter f. 1788-02-03 i Rogslösa
Katrina f. 1791-08-31 i Svanshals
Anna Greta f. 1794-01-12 i Svanshals
Inga Lena f. 1802-03-02 i Svanshals Rusthåll

Efternamn på barnen är Larsdotter.

Maja Stina flyttade till Rök 1805-09-30 och återkom från Rogslösa 1809. Hon
flyttade senare till Tingstad? (svårläst) 1811-09-30.
Katrina flyttade till Dagsholmen sid. 418, 1810. Hon flyttade tillbaka till föräldrarna när de bodde på ett torp under Svanshals Prestgård och flyttade vidare
1815-09-29, går inte att läsa vart.
Anna Greta flyttade till Solberga sid. 116, 1810.

Familjen flyttade till ett torp under Svanshals Prästgård antagligen omkring 1815.
Det är svårt att få fram exakt datum.

1818?-1831

Lifgrenadier Anders Svanhals f. 1794-09-18 i Sund. Gift 1818-12-27 med
Maja Nilsdotter f. 1789-01-08 i Svanshals.

Okänt exakt vilket datum som Anders flyttade hit, han kom däremot från Torpa.
Hon kom från Rök 1817 till Lorby och flyttade troligen hit efter giftermålet.
De bodde på torpet vid sitt giftermål.

Barn:
Carl Johan f. 1819-08-16, död 1819-12-29 i torsken.
Johanna f. 1820-12-19
Barnen födda i Svanshals, efternamn Andersson, Andersdotter.

Fosterson: Johannes Nilsson f. 1816-03-11 i Svanshals.
Han kom troligen 1825 och flyttade till Svanhals Prästgård 1826-11-23.

Familjen flyttade 1831 till ett annat torp under Svanshals Thoregård troligen
när Anders fick avsked.

1832-1864

Lifgrenadier Anders Dugtig f. 1808-04-05 i Västra Tollstad.
Han kom från Rök 1832. Han blev antagen som soldat 1832.
Gift 1834-10-24 med
Maja Stina Jonsdotter f. 1812-04-07 i Västra Tollstad.
Hon kom från Ramstad 1834.

Barn:
Anders f. 1835-06-24
Carl August f. 1837-12-02
Johan Alfred f. 1841-02-02, död 1844-10-13
Johanna Sophia f. 1844-06-08, död 1853-01-02
Clara f. 1847-04-19, död 1857-01-31
Mathilda Zephania f. 1850-08-06
Johan Alfred f. 1853-10-03, död 1857-02-15

Barnen födda i Svanshals och med efternamn Dugtig.

Sonen Anders Duktig flyttade till Svanshals Thoregård 1853, sid 42.

Carl August flyttade 1855 till sid. 78 Stora Yxnekulla. Han återkom från sid 83,
Stora Yxnekulla 1856. Han flyttade vidare till Rök 1859. Han kom tillbaka igen
från Rök 1861-11-21 och flyttade 1862-01-28 till Wadstena, flyttade åter hit
1863-11-16 för att 1864 flyyta igen till sid. 31, Svanshals Thoregård.

Familjen flyttade 1864 till sid. 29, Svanshals Thoregård Rusthåll. Anders fick avsked
1863-06-23.

1864-1866
Arrendator av soldattorpet

Thyrs Andersson f. 1810-07-11 i V:a Tollstad, Haningetorp.
Gift 1862-04-21 med
Brita Stina Johansdotter f. 1820-11-23 i Grenna

Han kom från Strå till socknen 1856. Hon kom från Rinna till socknen 1859.
Thyrs hade varit gift tidigare och blev enkling 1860-09-07.

Hustrun hade varit gift tidigare och hade en son i det äktenskapet. Hon blev enka 1860-03-28.
Hustruns son: Carl Otto Carlsson f. 1853-03-18 i Rinna.

Hela familjen flyttade hit från sid. 141,Rehnstad Öfvertorp, 1864-11-18 och flyttade
till Heda 1866-10-25.

1864-1890

Soldaten Grenadier Gustaf Adolf Pang Dugtig Hag f. 1838-11-25 i Heda.
Han kom från Heda 1864-11-18.

När han flyttade hit hade han efternamnet Pang, han ändrade det till Dugtig.
Någon gång omkring 1866 ändrade han ännu en gång till Hag. Han blev antagen som soldat 1864-02-24.

Gift 1865-10-22 med
Sophia Fredrika Andersdotter f. 1841-05-12 i Stora Åby.
Hon flyttade hit som piga 1865-09-24 från Heda.

Barn:
Jenny Albertina f. 1867-09-13. Flyttade till Wäfversunda 1886-10-25.
Anna Mathilda f. 1870-05-02.
Emma Maria f. 1873-07-25. Flyttade till Källstad 1888-10-24.
Karl Johan f. 1876-06-29
Ada Charlotta f. 1879-10-11

Barnen födda i Svanshals, efternamn Hag.

Gustaf Adolf Hag med hustru och barnen Karl Johan och Ada Charlotta flyttade till
sid. 240, Svanshals Vestergård, Hagslund 1890-11-13.
Anna Mathilda flyttade till Hof 1886-11-01 och återkom därifrån 1887-11-11. Hon
flyttade 1888-10-24 till Källstad.

1889-1892

Lifgrenadier Karl August Hag f. 1868-01-15 i Svanshals.

Han flyttade hit 1889-12-03 från Rök och emigrerade till N Amerika 1892-04-26.

1893-1906
Siste knekten på torpet var

Lifgrenadier Oskar Albert (Karlsson) Hag f. 1872-11-08 i Svanshals.
Han blev antagen som soldat 1893-06-16 och fick avsked 1903-09-05.
Han kom från sid. 239, Svanshals Vestergård 1893-11-16.

Gift med
Juliana Wilhelmina Widlund f. 1877-05-11 i Stockholm.

Barn:
Oskar Wilhelm f. 1896-09-28
Karl Albert f. 1898-03-09
Erik Martin f. 1899-07-16
Elsa Viktoria f. 1901-08-17
Gustaf Waldemar f. 1903-03-29
Edit Margareta f. 1904-07-20
Vega Maria f. 1906-01-27

Barnen födda i Svanshals Thoregård.

Familjen utflyttade 1906. Torpet finns inte med i Församlingsbok från 1910.

Torpet nedlades och upphörde pga friköp år 1906. Tomtmarken har efterhand
återgått till åker.

Personer:
Johanna Andersdotter (Född: 1820-12-19)
Sophia Fredrika Andersdotter (Född: 1841-05-12 död: 1923-09-02)
Carl Johan Andersson (Född: 1819-08-16 död: 1819-12-29)
Thyrs Andersson (Född: 1810-07-11)
Carl Otto Carlsson (Född: 1853-03-18)
Anders Dugtig (Född: 1835-06-24)
Anders Dugtig (Född: 1808-04-05 död: 1891-11-27)
Carl August Dugtig (Född: 1837-12-02)
Clara Dugtig (Född: 1847-04-19 död: 1857-01-31)
Johan Alfred Dugtig (Född: 1841-02-02 död: 1844-10-13)
Johan Alfred Dugtig (Född: 1853-10-03 död: 1857-02-15)
Johanna Sophia Dugtig (Född: 1844-06-08 död: 1853-01-02)
Mathilda Zephania Dugtig (Född: 1850-08-06)
Greta Eriksdotter (Född: 1763-07-23 död: 1831-02-08)
Maja Eriksdotter (Född: 1759-05-15 död: 1822-09-30)
Ada Charlotta Hag (Född: 1879-10-11)
Anna Mathilda Hag (Född: 1870-05-02)
Edit Margareta Hag (Född: 1904-07-20)
Elsa Viktoria Hag (Född: 1901-08-17)
Emma Maria Hag (Född: 1873-07-25)
Erik Martin Hag (Född: 1899-07-16)
Gustaf Adolf Pang Duktig Hag (Född: 1838-11-25 död: 1920-06-11)
Gustaf Waldemar Hag (Född: 1903-03-29)
Jenny Albertina Hag (Född: 1867-09-13)
Karl Albert Hag (Född: 1898-03-09)
Karl August Hag (Född: 1868-01-15)
Karl Johan Hag (Född: 1876-06-29)
Oskar Albert Hag (Född: 1872-11-08)
Oskar Wilhelm Hag (Född: 1896-09-28)
Vega Maria Hag (Född: 1906-01-27)
Catharina Håkansdotter (Född: 1795-05-09)
Lena Maja Håkansdotter (Född: 1798-02-09)
Anders Håkansson (Född: 1791-11-19 död: 1853-04-04)
Peter Håkansson (Född: 1800-08-16)
Brita Stina Johansdotter (Född: 1820-11-23)
Maja Stina Jonsdotter (Född: 1812-04-07 död: 1891-01-11)
Katrina Jönsdotter (Född: 1735-11-30 död: 1810-12-04)
Anna Greta Larsdotter (Född: 1794-01-12 död: 1858-07-08)
Inga Lena Larsdotter (Född: 1802-03-02)
Katrina Larsdotter (Född: 1791-08-31 död: 1831-01-01)
Maja Stina Larsdotter (Född: 1788-02-03)
Maja Nilsdotter (Född: 1789-01-08 död: 1843-07-23)
Johannes Nilsson (Född: 1816-03-11)
Anders Svanhals (Född: 1794-09-18 död: 1873-09-17)
Lars Svanhals (Född: 1764-03-25 död: 1838-07-13)
Håkan Tockerstrand (Född: 1763-11-16 död: 1810)
Juliana Wilhelmina Widlund (Född: 1877-05-11)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Lifgrenadiärtorp)

Taggar: Emigration och Svanshals Thoregård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Församlingsbok, Husförhörslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990, Utflyttningslängd och Vigsellängd