Nilsson Anders

Anders Nilsson föddes 1798 i Harstad och tillsammans med sin hustru Anna Greta kom de från Rinna till torpet 1826.
Barn:
Anders född 1822 i Rinna
Margareta född 1825 i Rinna
Eric född 1829 i Rök, död 1831
Anna Berta född 1831 i Rök.
Anders Nilsson avled 1842 och änkan bodde kvar till sin död.

Relaterade personer:
Anna Greta Ericsson (Född: 1790 död: 1868)

Artiklar:
Hagen

Socken: Rök

Period: 1800-tal

Taggar: Biskopstorp

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997