Svantorp

Grenadiertorp nr 69 Ombergs Kompani 1:sta Reg

1811-1829
Lifgrenadier Gabriel Svanberg f. 1790-12-07 i Stora Åby, död 1828-05-23 i slag. Han kom från Rök 1811. Enl anteckning i dödsbok var han inskriven till Lifgr för nr 69 Svanshals vid överstelöjtnantens kompani och kungl Livg.reg år 1811-02-18. Bevistat 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland.

Gift 1811-12-01 med Anna Cajsa Isacsdotter f. 1780-06-03 i Heda, död 1847-11-23. Hon kom 1811 från V. Tollstad.

Barn: Christina Charlotta Gabrielsdotter f. 1812-08-24. Hon flyttade till Glänås Smedgård 1829-11-10.
Carl Johan f. 1817-09-24. Han flyttade 1833
Johanna Svanberg f. 1820-09-04. Hon flyttade 1835 till Renstad.
Alla födda i Svanshals.

Anna Cajsa Isacsdottter gifte om sig 1831-05-06 med:

Anders Nilsson Jarl f. 1780, Stora Åby, död 1847-12-31. Han har troligen tjäntgjort som grenadier. Står antecknad som avskedad grenadier.
Familjen flyttade till en stuga, troligen under Svantorp, kan ha varit när Erik Svarts tillträdde.

1829-1870
Lifgrenadier Erik Svarts f. 1811-09-01 i Svanshals, död 1881-06-30. Gift 1829-12-27 med Maja Greta Arvidsdotter f. 1802-09-22 i Örberga, död 1874-06-11.
Han kom från Väderstad 1829, hon från Hof 1829.

Barn: Mathilda f. 1831-01-31. Flyttade till Heda 1848
Axel f. 1833-04-23. död 1834-04-26
Gustava f. 1835-09-04. Flytt. till Heda 1851, återkom 1853. Flytt 1854-05-06
till K...by.
Johanna Sophia f. 1838-01-24. Flyttade till Stockholm 1863-11-09
Carl August f. 1840-08-17. Flyttade till Stockholm 1865-11-14
Adolf f. 1843-11-14. Flyttade till Väfversunda 1862-11-30
Alla födda i Svanshals.

Johanna Sophia flyttade till Norrköping 1855 och återkom 1856.
Carl August var snickare. Han flyttade till Norrköping 1859 och återkom 1860.

Till hus: Enkan Maja Carlsdotter f. 1775-10-01 i Svanshals, död 1848-10-01. Kom från Harstad 1835.

Fosterdotter Emilia Augusta Carlsdotter f. 1856-10-17 i Norrköping. Hon kom till torpet 1870-10-07 från Norrköping. Hon flyttade till Mjölby 1872 och återkom 1873. 1874-10-26 flyttade hon till Källstad. Hon återkom från Östra Tollstad 1878-11-04 för att återigen flytta till Källstad 1879-10-11.

Erik Svarts blev antagligen avskedad 1870 och fick flytta till torpet Sjöholm.
Han bodde där till sin död 1881-06-30. Fosterdottern bodde i olika perioder på torpet även efter Maja Gretas död.

Anställd på torpet: Arbetare Anders Dugtig f. 1835-06-24 i Svanshals. Gift 1863-10-27 med Carolina Andersdotter f. 1839-09-28 i Stora Åby.
Barn: Carl August f. 1863-12-14 i Svanshals.
Familjen kom från Rök 1863-11-09 och flyttade tillbaka till Rök 1865-11-06.

1869-
Lifgrenadier Frans Oskar Stark Swarts f. 1847-11-13 i Stora Åby, flyttade till torpet 1869. Han fick byta efternamn till Swarts, troligen när han kom till torpet. Han övertog antagligen grenadiertorp nr 69, Ombergs kompani efter Erik Svartz. Antagen 1869-03-03.
Gift 1872-10-20 med Carolina Lind f. 1848-09-27 i W Skrukeby. Hon kom till torpet från St Solberga Rusthåll 1872, och till socknen från Ekeby 1869.

Barn: Carl Oscar f. 1873-01-24
Emilia Mathilda f. 1875-04-18
Johan Albert f. 1877-06-02, död 1877-06-25
Hilma Josefina f. 1878-05-18
Axel Heribert f. 1881-01-07
Selma Maria f. 1884-08-01
Erik Simon f. 1888-05-02
Josef Halfdan f. 1891-03-01
Alla födda i Svanshals.

Carl Oskar flyttade till Göteborg 1891-01-16 och återkom 1892-01-07. Han var volontär vid 1:sta Regementet.
Emilia Mathilda flyttade till Svanshals Mellangård 1890-11-13. Hon återkom därifrån 1897-11-28.
Hilma Josefina flyttade till Wäderstad 1895-12-30
Det går inte att få fram när familjen flyttade. De bodde på torpet 1895 enl husförhörslängd.

Detta torp, Svantorp, är inte med i torpinventeringen. Däremot har Lifgrenadiertorp nr 69, Ombergs kompani inventerats under torpet Västerbo, under Svanegård, nr 87.
I husförhörslängderna finns inte någon anteckning om ett torp som heter Västerbo. Det borde vara Svantorp som är det rätta.

I Församlingsbok från 1910 och 1920 finns däremot ett torp med som heter Västerbo under Svanshals Svanegård. Det kanske ändrade namn till Västerbo när det friköptes 1906.

Personer:
Carolina Andersdotter (Född: 1839-09-28)
Maja Greta Arvidsdotter (Född: 1802-09-22 död: 1874-06-11)
Emilia Augusta Carlsdotter (Född: 1856-10-17)
Maja Carlsdotter (Född: 1775-10-01 död: 1848-10-01)
Anders Dugtig (Född: 1835-06-24)
Carl August Dugtig (Född: 1863-12-14)
Christina Charlotta Gabrielsdotter (Född: 1812-08-24)
Carl Johan Gabrielsson (Född: 1817-09-24)
Anna Cajsa Isacsdotter (Född: 1780-06-03 död: 1847-11-23)
Karolina Lind (Född: 1848-09-27)
Anders Nilsson Jarl (Född: 1780 död: 1847-12-31)
Frans Oskar Stark Swarts (Född: 1847-11-13)
Gabriel Svanberg (Född: 1790-12-07 död: 1828-05-23)
Johanna Svanberg (Född: 1820-09-04)
Adolf Svarts (Född: 1843-11-14)
Axel Svarts (Född: 1833-04-23)
Carl August Svarts (Född: 1840-08-17)
Erik Svarts (Född: 1811-09-01 död: 1881-06-30)
Gustava Svarts (Född: 1835-09-04)
Johanna Sofia Svarts (Född: 1838-01-24)
Mathilda Svarts (Född: 1831-01-31)
Axel Heribert Swarts (Född: 1881-01-07)
Carl Oskar Swarts (Född: 1873-01-24)
Emilia Mathilda Swarts (Född: 1875-04-18)
Erik Simon Swarts (Född: 1888-05-02)
Hilma Josefina Swarts (Född: 1878-05-18)
Johan ALbert Swarts (Född: 1877-06-02 död: 1877-06-25)
Josef Halfdan Swarts (Född: 1891-03-01)
Selma Maria Swarts (Född: 1884-08-01)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Svanshals Svanegård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Soldatregistret och Utflyttningslängd