Bebyggelsen i Ödeshög

Bebyggelsen i Ödeshög, en historisk överblick från laga skifte fram till 1980.
Av Magnus Wikdahl: Särtryck ur Östergötland 1980.

PDF: Bebyggelsen i Ödeshög

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byar, Folkliv, Föreningsliv, Församling, Gårdar, Kommunikation, Levnadsöden, Näringsliv, Personberättelser och Skolor

Taggar: Ödeshög

Källa: Magnus Wikdahl, särtryck ur: Östergötland 1980

123