Gumby

Detta är en allmän beskrivning av gården Bankaby och de torp som tillhör gården.
Torpen kommer att skrivas under kategori Torp.
Personer som har bott i torpen kommer att skrivas under respektive torp.

PDF: Gumby

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Gårdar

Taggar: Holaveden

Källa: Christer Wiking

478