Lillgärdet

1881-1893
Piga Maria Zephania Larsdotter f. 1828-12-13 i Svanshals, död 1893-02-25. Hon bodde på torpet 1881-1893, har tidigare bott på Hofgård och kanske ett annat torp under Svanshals Kyrkoherdeboställe tillsammans med modern Enkan Anna Lotta Persdotter f. 1800-12-21, död 1876-08-19, som var gift 1825-12-28 och blev änka 1868. Maria Zephania bodde tidigare i Appuna och flyttade till Kyrkobostället i Svanshals 1848.

Boende på torpet: Gustafva Abrahamsdotter f. 1819-03-29 i Heda, gift 1844-11-03 änka 1873-09-12. Hon flyttade till Svanshals Thoregård 1887-11-04 där hon avled 1891-04-02. Går inte att se när hon flyttade hit till torpet.

Siste brukaren av torpet var August Ferdinand Häll f. 1869-09-13 i Svanshals, . H h Augusta Emerentia Gustafsson f. 1871-01-09 i Hammar, Örebro. Familjen bodde i Svanshals Mellangård, Sjöstugan tidigare.
Barn: Richard f. 1902, Bengt Teofil f. 1905 i Allhelgona, Gunnar Einar f. 1909 i Åsbo, Elna Margareta f. 1912-02-12 i Rök, Millingstorp, Hilding Helmer f. 1915-12-26 i Svanshals Mellangård. Övriga barn och deras födelsedatum har inte gått att finna.

Makarna inflyttade 1924 och hade åtta barn bl a Richard Häll f. 1902, sedermera sadelmakare bosatt i Lilltorpet vid Kvarntorp. Torpet upphörde pga friköp år 1930 av August Ferdinand Häll. Torpbyggnaderna brann ner år 1976 och tomtmarken återgick till nuvarande ägare, Svanshals Kyrkoherdeboställe, efter utbyte med utjord vid Kullagatan (Backen).

Personer:
Gustava Abrahamsdotter (Född: 1819-03-29 död: 1891-04-02)
Augusta Emerentia Gustafsson (Född: 1871-01-09)
August Ferdinand Häll (Född: 1869-09-13)
Bengt Teofil Häll (Född: 1905)
Elna Margareta Häll (Född: 1912-02-12)
Gunnar Einar Häll (Född: 1909)
Hilding Helmer Häll (Född: 1915-12-26)
Richard Häll (Född: 1902)
Maria Zephania Larsdotter (Född: 1828-12-13 död: 1893-02-25)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Svanshals Kyrkoherdeboställe

Källor: Födelselängd, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Torpinventering 1990, Utflyttningslängd och Vigsellängd