Hollsten

Grenadiertorp/Soldattorp nr 67 Ombergs Kompani

1792?-1803

Soldaten Abraham Godberg f. 1753-02-02 i Grenna, död 1836-03-02.
Gift 1778 med Stina Andersdotter f. 1748-04-19 i Rök, Walla, död 1821-01-11 i bröstfeber, 72 år gammal.

Barn:
Anders f. 1784-07-22
Maria (Maja) f. 1780-09-26, död 1847-02-13
Båda födda i Svanshals.

Enligt dödsbok 1821, när hustrun dog, står antecknat att paret fick 5 barn, 3 pojkar och 2 flickor av vilka en son och en dotter lever.

Det finns inga uppgifter på vart sonen Anders flyttade.

Familjen flyttade till ett annat torp under Gottorp efter A Godbergs avskedande 1803. Enligt anteckning var han gratialist 1804.
A Godberg med hustru flyttade till en backstuga under Renstad, kan ha varit 1806-1807 (finns inga uppgifter på detta). Han var kyrkvaktmästare från 1808.
1832 flyttade A Godberg och dottern Maria (anteckn att hon var velande) till fattighuset.
De bodde kvar där till sin död båda två.

Föräldrar till Abraham Godberg var Torpare Nils Eriksson och h h Maria Jonsdotter.

1803?-

Soldat Eric Norberg f. ? död i Finland. Inget datum finns.
Gift med Catharina f. 1736.

Barn:
Carl Ericsson f. 1776 Heda
Anders f. 1778-10-14 Svanshals. Han blev Lifgr på torpet, antagligen efter fadern.
Beata f. ?

Familjen flyttade troligen efter Eric Norbergs död.

Finns en Lifgrenadier Rahm f.? antecknad i husförhör A1:2, 1789-1800 under samma tid som de ovanstående.
Det går inte att få fram uppgifter som styrker några datum.

1804-1811
Soldattorp nr 67

Lifgrenadier Anders Godberg Slättström f. 1778-10-14 Svanshals.
Gift 1804 med Greta Andersdotter f. 1764-04-29 Heda. Hon kom till torpet från Heda 1804.

Barn: Johannes Godberg f. 1805-06-29 Svanshals

Anders blev fången i Frankrike. Familjen flyttade till Åsbo 1811-10-28

1805-1812

Lifgrenadier Jonas Persson Godberg f. 1782 i Heda, död 1812-07-21.
Han var commendant vid Canalarbete där hans sjukdom började.
Gift med Eva Månsdotter f. 1780-10-13 i Hagerstad.
Han kom från Heda 1805 och hustrun från Hagerstad 1805.

Barn:
Anna Lisa Jonsdotter f. 1808-02-22 i Svanshals, Ramstad
Stina Maja f. 1811-01-06 i Svanshals, Gottorp

1812-1843

Lifgrenadier Lars Godberg f. 1790-09-21 i Stora Åby, död 1843-04-29 i hastig feber. Han kom från Ödeshög 1812-12-27. Blev antagen som soldat 1812-08-24.
Gift 1815-04-14 med Anna Maja Jacobsdotter f. 1767-10-19 i Stora Åby, död 1825-06-19. Hon kom från Heda till socknen 1805.

Lars Godbergs föräldrar: Bond. Nils Larsson, Hu Catharina Hansdotter.

2:a gifte 1826-04-16 med Stina Greta Samuelsdotter f. 1797-05-10 i Heda. Hon kom från Rök 1826.

Barn:
Carolina Christina f. 1826-12-04 d. 1900-04-08
Carl August f. 1833-09-23, d. 1910-01-31
Johan Fredric f. 1836-05-06
Alla födda i Svanshals, efternamn Godberg.

Carl August f. 1833-09-23 flyttade till Rehnstad och flyttade senare tillbaka till Gottorp. Han bodde med sin syster Carolina Christina och hennes son till sin död.

Anteckning om att Lars Godberg blev gratialist. Familjen flyttade antagligen till ett annat torp under Gottorp efter hans död 1843.

Till hus:
Pigan Gustava Sophia Esbjörnsdotter f. 1818-01-21

Barn:
Clara Charlotta Johansdotter f. 1840-10-01
Carl August Johansson f. 1845-02-15

De flyttade till Dagsholmen 1845 där Gustava gifte sig med Sven Johan Jonsson.

1844-1853

Grenadier Johan Adolf Gottfrid f. 1825-06-08 i Stora Åby.
Han kom hit 1844 från Stora Åby.
Gift 1846-08-21 med
Johanna Persdotter f. 1816-09-07 i Stora Åby, död 1846-12-22.
Hon kom från Glänås Smedgård 1846.

Barn: Johan Alfred Gottfrid f. 1846-11-08 i Svanshals, död 1850-05-05.

2:a gifte 1848-12-29 med Maja Lotta Svensdotter f. 1826-09-02 i Ödeshög. Hon kom från Rehnstad 1848.

Barn: Carl Adolf Gottfrid f. 1849-09-18 i Svanshals, död 1849-10-12.

Piga: Carolina Larsdotter f. 1827-12-24 i Säby. Hon kom till torpet 1851 och flyttade 1852-03-22.

Det framgår inte om familjen flyttade eller om Gottfrid fick avsked. Finns anteckning om en ny grenadier från 1853.

1853-1856

Grenadier Carl Johan Tyr f. 1823-06-01 i Linderås, död 1856-07-16.
Gift 1844-11-01 med
Maja Lena Johansdotter f. 1815-10-20 i Ödeshög, död 1889-07-12.

Barn:
Johan August f. 1845-07-1
Frans Ludvig f. 1847-12-28, död 1862-12-01
Emilia Augusta f. 1849-11-27, död 1856-06-12
Clara Albertina f. 1852-05-19
Alla födda i Ödeshög.
Carl Oscar f. 1854-08-22 i Svanshals
Mathilda f. 1856-11-10 i Svanshals
Barnens efternamn var Johansson resp Johansdotter.
Familjen kom från Ödeshög 1853.

Till Hus:
Afskedade Grenadieren Godbergs Enka Stina Greta Samuelsdotter
f. 1797-05-10, död 1872-01-29.

Barn:
Carolina Christina Godberg f. 1826-12-04, död 1900-04-08.
Flyttade till ett annat torp under Gottorp 1854.
Carl August Godberg f. 1833-09-23, död 1910-01-31.
Flyttade till Gottorp Frälse 1851.
Johan Fredrik Godberg f. 1836-05-06

1857-1869

Lifgrenadier Jonas Peter Thyr f. 1835-10-02 i Asby.
Gift 1859-04-24 med
Johanna Andersdotter f. 1838-05-09 i Svanshals.
Han kom från Västra Ryd 1857 och hon från Rogslösa 1859.

Barn:
Amanda Charlotta Thyr f. 1860-06-19
Carl Albert Thyr f. 1867-08-20, död 1868-04-03 i slag.

Hela familjen emigrerade till N Amerika 1869-04-01.

Boende:
Piga Carolina Charlotta Johansdotter f. 1842-12-27, kom från Heda 1860 flyttade till Rök 1861.
Dräng August Andersson f. 1841-10-01 i Allhelgona, kom från Heda 1862-11-08 och flyttade till Stora Åby 1863-03-09.

Till hus: Enka Stina Greta Samuelsdotter f. 1797-05-10, död 1872-01-29
Son Johan Fredrik Godberg f. 1836-05-06. Flyttade till Gottorp Frälse 1862.
Dot Carolina Christina Godberg f. 1826-12-04, död 1900-04-08. Återkom från ett annat torp under Gottorp 1857,
hennes oäkta son Carl August Godberg f. 1856-08-13

Carolina Christina och hennes son flyttade till Rehnstad till sin bror Karl August f. 1833-09-23. De flyttade senare tillbaka till Gottorp. Carl August f. 1856-08-13 gifte sig 1887. Carolina Christina och Karl August bodde kvar hos sonen/systersonen till sin död, de gifte sig aldrig. Carolina dog 1900-04-08 i hjärnblödning och Karl August dog 1910-01-31 i magkräfta.

Enka Maja Lena Johansdotter f. 1815-10-20, död 1889-07-12

Barn:
Johan August Johansson f. 1845-07-15. Flyttade till Rök 1864-10-25.
Frans Ludvig f. 1847-12-28, död 1862-12-01.
Clara Albertina f. 1852-05-19
Carl Oscar f. 1854-08-22
Mathilda f. 1856-11-10

Maja Lena Johansdotter antog efternamnet Thyr, hon flyttade senare till Rehnstad, Åsen.

1869-1888

Lifgrenadier Carl Johan Gustafsson Kollin f. 1834-10-09 i Stora Åby.
Gift 1858 med
Johanna Sofia Cassel f. 1830-02-29 i Heda, död 1877-03-28
Han blev antagen som soldat 1855-12-10.

Barn:
Albertina Josefina f. 1859-05-13 i Heda. Flyttade till Väderstad 1877-10-24. Hon återkom 1878-11-20. Hon emigrerade till N Amerika 1880-05-18.

Oscar Emil f. 1861-05-27 i Heda. Flyttade till Källstad 1877-10-24

Anna Christina Kollin f. 1869-04-16 i Heda. Flyttade till Svanshals Svanegård
1885-10-11. Återkom 1886-11-04. Emigrerade till N Amerika 1887-11-24.

Emilia f. 1873-10-02, död 1873-10-07

Familjen kom från Heda 1869.

2:a gifte 1877-11-18 med Maja Lotta Andersdotter f. 1843-03-12 i Grenna. Hon kom från Svanshals Thoregård 1877-11-23.

Barn:
Karl Patrik f. 1878-04-17 i Svanshals.
Sigrid Charlotta f. 1880-06-03 i Svanshals
Knut Herman f. 1882-07-12 i Svanshals
Barnens efternamn var Kollin.

Familjen flyttade till Stora Yxnekulla, Majdalen 1888-11-03.

1888-1895

Arrendator av knekttorpet:

Arbetare Karl Johan Jacobsson f. 1840-04-23 i Säby, Jönköpings län.
Gift 1863-07-11 med
Gustafva Gustafsdotter f. 1842-06-05 i Rinna.

Familjen kom från Svanshals Thoregård 1888-11-09 och flyttade till ett annat torp under Gottorp 1895-11-14.

1891-1894

Lifgrenadier Johan Alfred Blücher f. 1871-03-25 i Rök.
Han kom från Gottorp 1891-11-03 och flyttade till S:t Per 1894-11-17.

1895-1899?

Det framgår inte vem som bodde på torpet mellan 1895-1899, men i husförhörslängden finns en arbetare Karl Johan Gustafsson inskriven. Kanske brukade han torpet under dessa år.

Arbetare Karl Johan Gustafsson f. 1864-12-22 i Rök.
Gift 1892-10-01 med
Albertina Andersson f. 1862-12-25 i Herrtberga.

Barn: Anna Maria Gustafsson f. 1892-05-14 i Appuna

Familjen kom från Heda 1895-11-14 och flyttade antagligen 1899.

1899-1910

Siste knekten på torpet var

Oskar Vilhelm (Kåre) Blücher f. 1879-10-02. Gift med

Josefina Svensdotter f. 1880-04-03.

Barn:
Oskar Edvin Kåre f 1903-07-28

Eda Linnéa Kåre f. 1905-05-29.

Oskar Vilhelm Blücher fick anställning 1899 och fick avsked 1910.

1910?-1915

Siste torparen var

Axel Edvard Kåhre f 1882-04-11. Gift med
Ester Olivia Karlsson f. 1882-07-26.

Barn:
Agnes Olivia f. 1909-09-04
Elsa Maria f. 1911-07-03
Svea Elisabeth f. 1913-02-19

Axel Harald f. 1914-06-23
Ingrid Viola f. 1916-10-04 i Ödeshög.
Barnens efternamn var Kåhre.

Elsa Maria och Svea Elisabeth finns inte med i födelselängden.

Familjen utflyttade till Ödeshög, Äng, torpet Vasen, 1915, varefter torpet revs och tomtmarken återgick till omgivande åkermark. Husgrunden har lokaliserats och ska vara beläget vid väg mellan Renstad och Eveboda.

Personer:
Greta Andersdotter (Född: 1764-04-29)
Johanna Andersdotter (Född: 1838-05-09)
Maja Lotta Andersdotter (Född: 1843-03-12)
Stina Andersdotter (Född: 1748-04-19 död: 1821-01-11)
Albertina Andersson (Född: 1862-12-25)
August Andersson (Född: 1841-10-01)
Johan Alfred Blücher (Född: 1871-03-25)
Johanna Sofia Cassel (Född: 1830-02-29 död: 1877-03-28)
Carl Ericsson (Född: 1776)
Gustava Sophia Esbjörndotter (Född: 1818-01-21)
Jonas Godberg Persson (Född: 1782 död: 1812-07-21)
Anders Godberg Slättström (Född: 1778-10-14)
Abraham Godberg (Född: 1753-02-02 död: 1836-03-02)
Anders Godberg (Född: 1784-07-22)
Beata Godberg (Född: ?)
Carl August Godberg (Född: 1833-09-23 död: 1910-01-31)
Carl August Godberg (Född: 1856-08-13)
Carolina Christina Godberg (Född: 1826-12-04 död: 1900-04-08)
Johan Fredric Godberg (Född: 1836-05-06)
Johannes Godberg (Född: 1805-06-29)
Lars Godberg (Född: 1790-09-21 död: 1843-04-29)
Maria Godberg (Född: 1780-09-26 död: 1847-02-13)
Carl Adolf Gottfrid (Född: 1849-09-18 död: 1849-10-12)
Johan Adolf Gottfrid (Född: 1825-06-08)
Johan Alfred Gottfrid (Född: 1846-11-08 död: 1850-05-05)
Gustafva Gustafsdotter (Född: 1842-06-05)
Anna Maria Gustafsson (Född: 1892-05-14)
Karl Johan Gustafsson (Född: 1864-12-22)
Anna Maja Jacobsdotter (Född: 1767-10-19 död: 1825-06-19)
Karl Johan Jacobsson (Född: 1840-04-23)
Carolina Charlotta Johansdotter (Född: 1842-12-27)
Clara Albertina Johansdotter (Född: 1852-05-19)
Clara Charlotta Johansdotter (Född: 1840-10-01)
Emilia Augusta Johansdotter (Född: 1849-11-27 död: 1856-06-12)
Maja Lena Johansdotter (Född: 1815-10-20 död: 1889-07-12)
Mathilda Johansdotter (Född: 1856-11-10)
Carl August Johansson (Född: 1845-02-15)
Carl Oscar Johansson (Född: 1854-08-22)
Frans Ludvig Johansson (Född: 1847-12-28 död: 1862-12-01)
Johan August Johansson (Född: 1845-07-15)
Anna Lisa Jonsdotter (Född: 1808-02-22)
Stina Maja Jonsdotter (Född: 1811-01-06)
Ester Olivia Karlsson (Född: 1882-07-26)
Carl Johan Kollin Gustafsson (Född: 1834-10-09)
Albertina Josefina Kollin (Född: 1859-05-13)
Anna Christina Kollin (Född: 1869-04-16)
Emilia Kollin (Född: 1873-10-02 död: 1873-10-07)
Karl Patrik Kollin (Född: 1878-04-17)
Knut Herman Kollin (Född: 1882-07-12)
Oscar Emil Kollin (Född: 1861-05-27)
Sigrid Charlotta Kollin (Född: 1880-06-03)
Agnes Olivia Kåhre (Född: 1909-09-04)
Axel Edvard Kåhre (Född: 1882-04-11)
Axel Harald Kåhre (Född: 1914-06-23)
Elsa Maria Kåhre (Född: 1911-07-03)
Ingrid Viola Kåhre (Född: 1916-10-04)
Svea Elisabeth Kåhre (Född: 1913-02-19)
Oskar Wilhelm Kåre Blücher (Född: 1879-10-02)
Eda Linnéa Kåre (Född: 1905-05-29)
Oskar Edvin Kåre (Född: 1903-07-28)
Carolina Larsdotter (Född: 1827-12-24)
Eva Månsdotter (Född: 1780-10-13)
Catharina Norberg (Född: 1736)
Eric Norberg (Född: ?)
Johanna Persdotter (Född: 1816-09-07 död: 1846-12-22)
Stina Greta Samuelsdotter (Född: 1797-05-10 död: 1872-01-29)
Josefina Svensdotter (Född: 1880-04-03)
Maja Lotta Svensdotter (Född: 1826-09-02)
Amanda Charlotta Thyr (Född: 1860-06-19)
Carl Albert Thyr (Född: 1867-08-20 död: 1868-04-03)
Jonas Peter Thyr (Född: 1835-10-02)
Carl Johan Tyr (Född: 1823-06-01 död: 1856-07-16)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Emigration, Gottorp Kälkestad och Renstad

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd