Hubert Mayrhofer i utsiktstornet på Hjässan, Omberg

Utsiktstornet färdigställdes sommaren 2011.

Socken: Västra Tollstad

Period: 2000-tal

Kategorier: Byggnader, Natur (Omberg) och Personer

Källa: Hubert Mayrhofer