Immanuelskyrkan

Från vänster övre raden.
1.Gun-Britt Loord.
2.Barbro Rylander.
3.Ulla Gustavsson.
4.Greta Hedin.
5.Gertrud Stavert
6.Oskar Stavert.
7..Rosa Karlsson.
8.Elisabeth Thuner.
9. Margit Pettersson
10.Gun Kullander.
11.Majlis Rydberg.
Vänster nedre raden.
1.Ulla Engström.
2.Ingabritt Karlsson.
3.Laila?
4.?
5?
6.Marianne Danielsson.
7.Ulla Modig.
8.Viola Söderberg.
9. Birgitta Olsson.
10.Gunnel Karlsson.?
11.Anna-Greta Dahl.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1930-tal och 1940-tal

Kategorier: Byggnader (Kyrkolokal) och Personer

Källa: Ulla Norman