Fogelberg kör självbindare

Ivar Fogelberg var dräng på Fyrbondegården.Med på bilden finns även Henning och Elisabeth Gustavsson, de hade en fosterson som hette Sven samt Lilian Sabel (född Brax).

Socken: Stora Åby

Period: 1940-tal

Kategorier: Gårdar, Händelser, Näring (Jordbruk) och Personer

Källa: Jan-Erik Brax