Smedjan vid Åbyån

Från vänster syns Folke Ros som startade en egen smedja vid Skybacken sedermera. Till höger syns Åbysmedjans ägare smeden Erik Brax som tog över smedjan från smeden Arvid Phil.

Socken: Stora Åby

Period: 1950-tal

Kategorier: Näring, Personer och Verksamhet

Källa: Jan-Erik Brax