Järntorpet

1862-1881

Statdräng Anders Peter Jernström f. 1828-11-01 i Rök. Gift 1859-06-02 med
Gustava Christina Andersdotter f. 1826-09-27 i Järstad

Barn:
Anna Charlotta f. 1859-12-13 i Järstad, död 1865-03-19 i Wattusot.
Johan Albert f. 1861-03-29 i Allhelgona
Gustaf Adolf f. 1863-06-08 i Svanshals
Carolina Charlotta f. 1867-01-30 i Svanshals
Anna f. 1871-03-08, död 1871-03-09 i Svanshals Svanegård
Per August f. 1873-10-18 i Svanshals

Barnens efternamn var Jernström.

Johan Albert flyttade till Svanshals Mellangård 1873-07-17.

Familjen kom troligen till detta torp eller ett annat torp under Svanshals Thoregård
1862-11-08 från Skeninge, Allhelgona. Torpet benämns som Jerntorpet först omkring 1875.
Familjen hade bott i Svanshals Svanegård under åren 1869-1872 då de flyttade till Thoregård igen, till detta torp.
1881 någon gång flyttade familjen till Stora Solberga.

1881-1883

Skomakare Karl Fredrik Andersson f. 1860-10-13 i Svanshals. Gift 1882-03-24 med
Kristina Juliana Samuelsdotter f. 1855-02-11 i Pelarne, Kalmar Län

Barn: Karl David f. 1882-06-29 i Svanshals.
Efternamn antas vara Andersson.

Karl Fredrik kom 1881-11-07 från sid 104, Renstad där han var dräng.
Kristina Juliana kom från från Renstad, sid 106, 1882-04-01 där hon var piga.
Familjen flyttade till Svanshals Svanegård, torp Sjöholm 1883-11-15.

1883-1888

Siste brukaren av torpet var

Arbetaren Frithiof Theodor Sjögren f. 1853-02-05 i Svanshals. Gift 1876-06-06 med
Eva Charlotta Blad f. 1856-06-13 i Heda.

Barn:
Emma Mathilda f. 1876-07-09 i Kumla
Elin Olivia f. 1878-10-08 i Svanshals
Karl Axel Theodor f. 1881-03-13 i Rök
Erik Ferdinad f. 1883-07-29 i Svanshals, död 1884-07-05

Oskar Adolf f. 1885-06-12 i Svanshals
Efternamn antas vara Sjögren.

Familjen inflyttade 1883-11-27 från Öfverby Rusthåll och utflyttade 1888-11-01 till Fridhem under Glänås Smedgård.

Torpet revs under 1890-talet och tomtmarken återgick till omgivande åker.

Personer:
Gustava Christina Andersdotter (Född: 1826-09-27 död: 1892-03-08)
Karl David Andersson (Född: 1882-06-29)
Karl Fredrik Andersson (Född: 1860-10-13)
Eva Charlotta Blad (Född: 1856-06-13)
Anders Peter Jernström (Född: 1828-11-01)
Anna Charlotta Jernström (Född: 1859-12-13 död: 1865-03-19)
Anna Jernström (Född: 1871-03-08 död: 1871-03-09)
Carolina Charlotta Jernström (Född: 1867-01-30)
Gustaf Adolf Jernström (Född: 1863-06-08)
Johan Albert Jernström (Född: 1861-03-29)
Per August Jernström (Född: 1873-10-18)
Kristina Juliana Samuelsdotter (Född: 1855-02-11)
Elin Olivia Sjögren (Född: 1878-10-08)
Emma Mathilda Sjögren (Född: 1876-07-09)
Erik Ferdinand Sjögren (Född: 1883-07-29 död: 1884-07-05)
Frithiof Theodor Sjögren (Född: 1853-02-05)
Karl Axel Theodor Sjögren (Född: 1881-03-13)
Oskar Adolf Sjögren (Född: 1885-06-12)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Svanshals Thoregård

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990