Jöns Kullerstrand

Soldat på Nr:91 Järnstad Vitmansgård Grenadjärstorp år 1802-18??Rustmästare. Kommenderad till Pommern. Återkommer som sergeant.

Artiklar:
Järnstad Vitmansgård Sannalund

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Taggar: Järnstad Vitmansgård