Källhem Spångstorp Heddala Sköldastället

Grenadiertorp nr 72 Ombergs Kompani

1791-1806

Lifgrenadier Sven Särström f. 1768-08-12 i Grenna, död 1810-01-16 i frossa.
Gift med Brita Andersdotter f. 1765-12-20 i Rinna.

Barn:
Anders f. 1790-02-14 i Rinna
Anna Stina f. 1792-12-22
Maja f. 1795-10-15
Magnus f. 1798-09-08
Brita f. 1802-02-11
Sven f. 1806-05-15

Anna Stina och de följande barnen är födda i Svanshals.

Sven Särström, troligen född Månsson blev antagen som soldat 1791. Han
kom antagligen till torpet då. Familjen bodde kvar 1806 när sonen Sven föddes.
Det framgår inte vart familjen flyttade.

1805-1821

Lifgrenadier Anders Granat f. 1784-07-22 i Svanshals. Gift 1805 med
Stina Johanna Persdotter f. 1778-11-11 i Väfversunda.

Barn:
Petter f. 1806-07-04
Stina Caisa f. 1810-12-30
Johanna f. 1817-08-17
Gustava f. 1817-08-17, död 1817-08-18 tvillingar
Anna Lotta f. 1819-10-13
Barnen födda i Svanshals.

Anders Granat blev antagen som soldat 1805-05-04 och fick avsked
1820-12-11.

Torpet kallades för Källhem från 1813.

Hela familjen flyttade till Harstad 1821-04-09.

1821-1836

Lifgrenadier Gabriel Zar f. 1798-06-20 i Kumla. Gift 1821-10-23 i Rök med
Maja Stina Andersdotter f. 1794-12-27 i Rök, död 1835-01-12.

Gabriel kom från Kumla, Maja Stina kom från Rök 1821.

2:a gifte 1835-10-04 med Maja Persdotter f. 1795 i Malexander.
Hon kom till torpet 1835 från Renstad.

Barn:
Johanna Sophia f. 1824-05-06
Hedvig f. 1827-03-01
Anders Johan f. 1830-02-17, död 1830-02-25
Fredrica f. 1831-10-07
Barnen födda i Svanshals.

Familjen flyttade till Särtzöga Rusthåll, torp Söreberg s. 175 1836.

1837-1846

Lifgrenadier Carl Andersson Säf f. 1815-06-30 i Grenna.
Gift 1837-10-15 med
Stina Abrahamsdotter f. 1813-12-06 i Grenna,

Paret kom från Grenna 1837.

Barn:
Gustaf f. 1838-08-21
Carl Peter f. 1840-12-09
Sven Johan f. 1843-10-08, död 1845-03-07
Barnen är födda i Svanshals och efternamnet har antagits vara Säf.

Familjen flyttade till s. 7, Glänås Smedgård, Grenadiertorp nr 71, Rosenhall 1846.

1846-1867

Grenadier Johan Gustaf Spång f.1818-08-11 i V. Eneby.
Gift 1841-10-31 med
Anna Catharina (Carin) Andersdotter f. 1819-04-07 i Hogstad.
Enl födelsebok bör Anna vara född detta datum trots att det i husförhörsl.
står enbart 1815.

Familjen kom från V. Tollstad, Haningetorp Westergård s. 65 1846-04-23.
De hade en dotter Carolina Mathilda f. 1842-07-22 död 1842-08-23,
hon var död innan familjen flyttade hit.

Barn:

Clara Carolina f. 1844-11-02 i V. Tollstad
Anders Johan f. 1848-03-17 i Svanshals
Emilie Augusta f. 1851-05-03 i Svanshals
Albertina f. 1854-10-04 i Svanshals, död 1854-11-07
Adolf Fredrik f. 1858-05-18 i Svanshals

Barnens efternamn är Spång.

Clara Carolina flyttade till Gärdeby 1862-10-21.
Anders Johan flyttade till Hallberga Mellangård nr 3, s. 10, 1864 som dräng.

Familjen flyttade till Hogstad, Kråkstad Mellangård s. 121, 1867-10-22.
J G Spång blev gratialist och fick 24 kr i ersättning och från 1891, 48 kr.
Framgår inte om det är per år eller månad.
1895 bodde paret och deras son Adolf Fredrik kvar där.

Torpet kallades Spångstorp troligen från 1867.

Till hus:

Anders Eriksson f, 1783-07-02 i Rök, död 1862-01-12.
Han kom från Rök 1820.

Arrendator 1867-1873

Hans Johan Johansson f. 1826-01-01 i Heda. Enkling 1860-02-17.
2:a gifte 1866-12-30 med
Johanna Sophia Nilsdotter f. 1830-05-02 i Kumla.

Barn:
Edla Josefina f. 1861-06-07 i Svanshals, Hallberga
Carl Gustaf f. 1863-01-07 i Heda, Kohlstad
Oscar Wilhelm f. 1866-11-15 i Svanshals
Per Ludvig f. 1868-03-13 i Svanshals
Hilda Victoria f. 1871-01-06 i Svanshals

Edla Josefina och Carl Gustaf står som oäkta. Som fader står Hans Johan Johansson antecknad för Edla J. men inte för Carl Gustaf. Det borde vara samma far även till honom. Efternamn Johansson, Johansdotter.

Familjen flyttade hit 1867 från Glänås Smedgård och flyttade till
Hallberga Mellangård 1873-11-13.

1872-1883

Lifgrenadier Carl Otto Djerf f. 1853-11-15 i Heda.
Han kom från Heda 1872-11-09.

Gift 1876-04-02 med
Emma Mathilda Johansdotter f. 1850-02-08 i Säby, Jönköpings län. Hon kom från Glänås Frälsegård 1876-04-03.

Barn:
Ellen Mathilda f. 1876-06-29
Hilma Lovisa f. 1877-12-24
Eda Maria f. 1879-10-08
Edith Laura f. 1881-08-18

Alla födda i Svanshals. Efternamnet har antagits vara Djerf.

Familjen flyttade till Linköping 1883-10-17.

Arrendator 1873-1876

Snickare Carl Adolf Larsson f. 1841-06-27 i Svanshals.
Gift 1868-11-08 med
Maria Mathilda Samuelsdotter f. 1843-08-13 i Svanshals.

Barn:
Carl August f. 1869-08-08 i Rök
Emilie Mathilda f. 1872-02-10 i Svanshals
Johanna Charlotta f. 1874-07-12 i Svanshals
Efternamn på barnen har antagits vara Carlsson, Carlsdotter.

Familjen kom från Glänås Smedgård s. 10, 1873-11-13 och flyttade till
Öfverby Nilsagård, Marielund s. 181, 1876-11-16.

Dräng: Fredrik Samuelsson f. 1849-03-04 i Svanshals. Han kom från
V Skrukeby 1873 och flyttade till Valla, okänt när.

Boende 1876-1877

Skomakare August Johansson f. 1850-10-11 i Heda. Han kom från Källstad 1876-11-15 och flyttade till Rogslösa 1877-10-24.

1885-1892

Lifgrenadier Johan August Djerf f. 1866-12-15 i Rinna. Han kom från Harstad
1885-11-06.
Gift 1888-01-21 med
Anna Adelina Sofia Åberg f. 1868-09-11 i Kisa. Hon kom från Harstad
1887-10-18.

Barn:
Erik Sigfrid f. 1888-12-22
Karl Edvin f. 1889-10-28, död 1889-11-23
Henning Leonard f. 1891-01-27

Alla barn födda i Svanshals. Efternamnet antas vara Djerf.

Familjen emigrerade till N. Amerika 1892-05-09. Johan August var då avskedad som grenadier.

1895-1901

Lifgrenadier Gustaf Adolf Åberg f. 1872-03-03 i Hogstad. Han kom från Wäderstad 1895-03-29. Gift 1895-05-31 med
Klara Ottilia Samuelsdotter f. 1858-05-21 i Stora Åby. Hon kom hit
1895-05-31 från s. 76, Hallberga Drängegård, Samuelsberg.

Barn:
Maria Elisabet f. 1896-12-13
Sara Ottiliana f. 1899-07-19

Båda barnen födda i Svanshals. Efternamn antas vara Åberg.

Familjen flyttade troligen 1901 men det går inte att få exakt datum eller vart de flyttade.

1901-1941

Siste knekten på torpet var
Ernst Hjalmar Andersson Sköld f. 1881-05-19 i Strå, död 1945-02-20.
H h Frida Maria Daun 1884-08-27 i Svanshals.

Barn:
John Olof f. 1903-11-04
Thyra Maria f. 1905-01-27
Alice Elvira f. 1910-03-01
Alla barnen födda i Svanshals, Särtzöga Skattegård.

Ernst Hjalmar blev antagen 1901-02-15 och fick avsked 1941-05-30.
Knekttorpet avstyckades och friköptes år 1937 av Ernst Hjalmar Sköld.
Används numera som fritidsbostad med beteckning Särtzhöga Norrgård 2:20.

Personer:
Stina Abrahamsdotter (Född: 1813-12-06)
Anna Catharina (Carin) Andersdotter (Född: 1819-04-07)
Anna Lotta Andersdotter (Född: 1819-10-13)
Brita Andersdotter (Född: 1765-12-20)
Gustava Andersdotter (Född: 1817-08-17 död: 1817-08-18)
Johanna Andersdotter (Född: 1817-08-17)
Maja Stina Andersdotter (Född: 1794-12-27 död: 1835-01-12)
Stina Caisa Andersdotter (Född: 1810-12-30)
Petter Andersson (Född: 1806-07-04)
Emilie Mathilda Carlsdotter (Född: 1872-02-10)
Johanna Charlotta Carlsdotter (Född: 1874-07-12)
Carl August Carlsson (Född: 1869-08-08)
Frida Maria Daun (Född: 1884-08-27)
Carl Otto Djerf (Född: 1853-11-15)
Eda Maria Djerf (Född: 1879-10-08)
Edith Laura Djerf (Född: 1881-08-18)
Ellen Mathilda Djerf (Född: 1876-06-29)
Erik Sigfrid Djerf (Född: 1888-12-22)
Henning Leonard Djerf (Född: 1891-01-27)
Hilma Lovisa Djerf (Född: 1877-12-24)
Johan August Djerf (Född: 1866-12-15)
Karl Edvin Djerf (Född: 1889-10-28 död: 1889-11-23)
Anders Eriksson (Född: 1783-07-02 död: 1862-01-12)
Fredrica Gabrielsdotter (Född: 1831-10-07)
Hedvig Gabrielsdotter (Född: 1827-03-01)
Johanna Sophia Gabrielsdotter (Född: 1824-05-06)
Anders Johan Gabrielsson (Född: 1830-02-17 död: 1830-02-25)
Anders Granat (Född: 1784-07-22)
Edla Josefina Johansdotter (Född: 1861-06-07)
Emma Mathilda Johansdotter (Född: 1850-02-08)
Hilda Viktoria Johansdotter (Född: 1871-01-06)
August Johansson (Född: 1850-10-11)
Carl Gustaf Johansson (Född: 1863-01-07)
Hans Johan Johansson (Född: 1826-01-01)
Oskar Wilhelm Johansson (Född: 1866-11-15)
Per Ludvig Johansson (Född: 1868-03-13)
Carl Adolf Larsson (Född: 1841-06-27)
Johanna Sophia Nilsdotter (Född: 1830-05-02)
Maja Persdotter (Född: 1795)
Stina Johanna Persdotter (Född: 1778-11-11)
Klara Ottilia Samuelsdotter (Född: 1858-05-21)
Maria Mathilda Samuelsdotter (Född: 1843-08-13)
Fredrik Samuelsson (Född: 1849-03-04 död: 1924-08-15)
Ernst Hjalmar Sköld Andersson (Född: 1881-05-19 död: 1945-02-20)
Alice Elvira Sköld (Född: 1910-03-01)
John Olof Sköld (Född: 1903-11-04)
Thyra Maria Sköld (Född: 1905-01-27)
Adolf Fredrik Spång (Född: 1858-05-18)
Albertina Spång (Född: 1854-10-04 död: 1854-11-07)
Anders Johan Spång (Född: 1848-03-17)
Clara Carolina Spång (Född: 1844-11-02)
Emilie Augusta Spång (Född: 1851-05-03)
Johan Gustaf Spång (Född: 1818-08-11)
Anna Stina Svensdotter (Född: 1792-12-22)
Brita Svensdotter (Född: 1802-02-11)
Maja Svensdotter (Född: 1795-10-15)
Anders Svensson (Född: 1790-02-14)
Magnus Svensson (Född: 1798-09-08)
Sven Svensson (Född: 1806-05-15)
Carl Säf Andersson (Född: 1815-06-30)
Carl Peter Säf (Född: 1840-12-09)
Gustaf Säf (Född: 1838-08-21)
Sven Johan Säf (Född: 1843-10-08 död: 1845-03-07)
Sven Särström (Född: 1768-08-12 död: 1810-01-16)
Gabriel Zar (Född: 1798-06-20)
Anna Adelina Sofia Åberg (Född: 1868-09-11)
Gustaf Adolf Åberg (Född: 1872-03-03)
Maria Elisabet Åberg (Född: 1896-12-13)
Sara Ottiliana Åberg (Född: 1899-07-19)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Emigration och Särtzöga Skattegård

Källor: Födelselängd, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990, Utflyttningslängd och Vigsellängd