Kanonen 2 (3:40) (Hemgårdsgatan7) (Ridsberg)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Kanonen 2 (Ridsberg)

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

900