Karl August Bäck

Karl August föddes i Rök.Inflyttad till torpet 1872.

Artiklar:
Stora Björnsberg

Socken: Rök

Period: 1800-tal

Taggar: Bomhult

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997