Karta Lysings Härad

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

TÃKERN LYSINGS HÄRAD T 2 3Km .._._› OMBERG 1400 och 1500tals bebyggetse omkring DiSEVIdáns käHilÖden r Holaveden samt 1300 tals bebyggelse vid Trehornasjön '4' ALVASTRA Elunkabma / 'Skö U .Sonaby yckâ" V ILyckan Q T J .Boko ' yrsa onsabota WA ' ' Memmm by ”Mum” 0 .915m I 'H Kalkebo 47 Ägg _air_ y BOET mun eryd by ngn Knsser \› VH” I V W Bjarsyo \ 7 ”vara” Prasrlorp .) I h\ , / ”www upp r » / v by sam g âvarlen / w x . 4 \J\ H 0 L A v E ns' *WARI'ÄQ [ > j ;nåd // id"1.*_+_*r*l+_+'§+ii+.+_*_+_+_k*'*_+ä“ / 3. V 4_ .Flasøryd . rr: \ “4444, www u* *NJ4 Landskaps' Ö_ . gram: