Klass 4, Stora Åby

Klass 4, Stora Åby
Stående från vänster:
1. Sonja Hallén
2. Stig Örnstedt (bodde i Järnstad och hyrde där den f.d. rättarbostaden tillhörig Vitmansgården, flyttade till Småland 1959)
3. Neon Ross
4. Sten Dalhög
5. Göran Karlsson
6. Kurt Olofsson
7. Bertil Wettergren
8. Roger Waldau
9. Ing-Britt Gustavsson (född Karlsson)
10. Marianne Svensson
Sittande från vänster:
1. Hjördis Johansson (född Bengtsson)
2. Christina Ström
3. Birgitta Strelin (född Fransson)
4. Maj Karlsson, dotter till Eskil och Kerstin Karlsson, Karlstorp.
5. Ylva Eriksson
6. Inga-Lill Ax, numera Ax Ivarsson, Mullsjö. Inga-Lills pappa hette Lennart Ax.
7. Katarina Andersson
8. Kristina Wilén (född Bard)
9. Anita Hellqvist

Socken: Stora Åby

Period: 1950-tal

Källa: Veronica Strelin