Klass 4, Stora Åby

Klass 4, Stora Åby
Bakre raden från vänster:
1. Sonja Hallén
2. ?
3. Neon Ross
4. Sten Dalhög
5. Göran Karlsson
6. Kurt Olofsson
7. Bertil Wettergren
8. Roger? Waldau
9. Ing-Britt Gustavsson (född Karlsson)
10. Marianne Svensson
Nedre raden från vänster:
1. Hjördis Johansson (född Bengtsson)
2. Christina Ström
3. Birgitta Strelin (född Fransson)
4. ?
5. Ylva Eriksson
6. ?
7. Katarina Andersson
8. Kristina Wilén (född Bard)
9. Anita Hellqvist

Socken: Stora Åby

Period: 1950-tal

Källa: Veronica Strelin

Klass 4 stora aby