Kommunal styrelsen.

från vänster. Övre raden.

1.Evert Nöjd.
2.Henry Johansson (Munkeryd)
3. Erik Åberg.
4.Sven Erlandsson.
5.Karl Lejon.
nedre raden, från vänster.
1.Henning Larsson (syllerstorpet)
2.Erik Leife (Ruskilsby)
3.Carl-August Gustafsson.
4.Axel Samuelsson. (Klockaregården)
5.Albin Rosell.

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Personer och Samhälle

Källa: Lisbeth Linge

Kommunal styrelsen