Ångfartyget Per Brahes undergång och bärgning

Per Brahes undergång och bärgning, med 25 personer ombord, däribland konstnären John Bauer med familj.
Tar även upp Vättern som orolig och nyckfull sjö.

Se också filmen "Bärgningen av S/S Per Brahe" på SVT Öppet arkiv.

PDF: Ångfartyget Per Brahes undergång och bärgning

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Kommunikation, Levnadsöden, Natur (Sjöar), Näringsliv och Personberättelser

Taggar: Hästholmen

Källa: Sven Jerring (Jerker Ring)

2181