Tuna Östergård 3:4

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Tuna Östergård 3:4

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Gårdar

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

1964